Заява Президента Республіки Казахстан

Сьогодні я приймаю важливе рішення для нашої країни.

Соціально-економічна ситуація в попередні роки була стабільною.

Це – безумовно, позитивний момент.

Однак цього недостатньо для теперішнього часу.

Ініційовані мною Третя модернізація і «План нації – 100 конкретних кроків» були спрямовані на прискорене проведення структурних реформ.

Повна реалізація П’яти інституційних реформ повинна була привести до кардинального збільшення частки малого та середнього бізнесу і зниження участі держави в економіці, «розчищення» банків, підвищенню довіри до судів і правоохоронній системі.

У багатьох секторах економіки, незважаючи на прийняття безлічі законів, рішень Уряду, позитивні зміни так і не відбулися.

Зростання ВВП в основному забезпечується за рахунок сировинних ресурсів.

Уряду спільно з Національним банком так і не вдалося в повній мірі створити реальні стимули і інструменти для якісного зростання економіки.

Аналіз реалізації держпрограм показав, що вони виконуються, але конкретні результати з багатьох важливих напрямках відсутні.

Створюється недостатня кількість продуктивних робочих місць, особливо на селі. Малий і середній бізнес так і не перетворився на драйвер зростання, його розвиток не стало основним завданням акимів і міністрів.

Я неодноразово доручав, щоб доходи і якість життя населення стали основними пріоритетами роботи кожного члена Уряду і акима.

Два роки тому ми провели конституційну реформу, і Уряд разом з Акімов отримало всі необхідні повноваження і незалежність, щоб вирішувати соціально-економічні питання і нести відповідальність за це.

Вжито всіх необхідних державні програми, в тому числі, індустріальна, соціальна, а також розвитку інфраструктури, охорони здоров’я та освіти. Виділено необхідні ресурси для їх здійснення.

Разом з тим, системна робота так і не була збудована. Реальні доходи населення не збільшуються. Зростає частка витрат на продукти харчування в бюджеті сімей.

В результаті формального підходу виконавчих органів частина соціально-вразливих верств населення не охоплена адресною соціальною допомогою.

Все це ускладнюється невмінням членів Уряду, міністрів, акимів, працювати з населенням, вислуховувати проблеми людей, роз’яснювати їм проведену роботу і політику.

У цих умовах я, як Президент і Гарант Конституції, враховуючи інтереси нашого народу, приймаю наступне рішення.

Вважаю, що Уряд повинен піти у відставку.

Нове керівництво Уряду має виробити дієві кроки, спрямовані на підвищення рівня життя, стимулювання економіки, реалізацію стратегічних завдань.

На найближчому з’їзді партії «Нұр Отан» я запропоную ряд заходів щодо посилення соціальної підтримки і підвищення якості життя людей.

На ці цілі будуть виділені значні кошти з бюджету та Національного фонду підтримки.

Вони будуть спрямовані на вирішення наступних завдань:

– посилення соціальної підтримки малозабезпечених громадян;

– розширення можливостей для покращення житлових умов соціально-вразливих верств населення;

– серйозна зміна політики розвитку регіонів.

На реалізацію цих завдань має бути спрямована робота Уряду і акимів всіх рівнів.

Засоби, які є у Уряду і на місцях, витрачаються не за призначенням. За всім цим буде встановлено контроль. Грунтовна розмова на цю тему відбудеться на з’їзді партії «Нұр Отан».